A downloadable game for Windows

Návod na ovládanie na klávesnici

1. po spustení na prvom screene, treba stlačiť klávesu "1" (na slk klávesnici "+")

2. na dalšom screene treba stlačiť klávesu "1" a potom "num 2" - tak sa dostanete do verzus módu. Môžte stlačiť aj "1" a potom "num 4" - tak sa dostanete do story módu (pointu Vám nejdem prezrádzať, keď tak ju skúste uhádnuť :D ).

3. ovládanie hry:

Player 1:

Pohyb: WASD

Dash: stlačiť "E" počas pohybu

Blizzard: stlačiť "1" a držať. hráč sa nehýbe, ale namiesto seba hýbe blizzardom.

Sun Beam: stlačiť a držať "2". hráč sa nehýbe kým drží stlačenú klávesu "2".

Lightning: stlačiť "3".

Tornado: stlačiť "4".

Player 2:

Pohyb: šípky

Dash: stlačiť "ctrl" počas pohybu

Blizzard: stlačiť "num 4" a držať. hráč sa nehýbe, ale namiesto seba hýbe blizzardom.

Sun Beam: stlačiť a držať "num 1". hráč sa nehýbe kým drží stlačenú klávesu "num 1".

Lightning: stlačiť "num 2".

Tornado: stlačiť "num 3".

Download

Download
WeatherZ-by-MegaZ.rar 28 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.